Algemene Voorwaarden

Kun je dit vertalen naar het Nederlands? Vervang vinyadmedia.no door vinyadmedia.nl:

Gebruiksvoorwaarden 1 Algemeen 1.1 Vinyadmedia.nl biedt een abonnementsdienst aan via de website van Vinyadmedia.nl. Door gebruik te maken van Autolikes ontvang je likes op al je nieuwe foto’s op Instagram.

1.2 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Vinyadmedia.nl en de gebruiker met betrekking tot de dienst.

1.3 Deze voorwaarden vormen gezamenlijk de overeenkomst tussen de gebruiker en Vinyadmedia.nl. Om toegang te krijgen tot de dienst moet de gebruiker de overeenkomst lezen en accepteren.

1.4 Zodra de Overeenkomst is gesloten, stuurt Vinyadmedia.nl een bevestiging daarvan naar het e-mailadres dat de gebruiker heeft opgegeven bij het registreren van een gebruikersaccount conform punt 4 hieronder.

2 Omvang van de diensten 2.1 De dienst biedt de gebruiker toegang tot Vinyadmedia.nl-abonnementen en eenmalige betalingen voor automatiseringsprocessen.

3 Toegang tot de dienst

Om toegang te krijgen tot de dienst moet de gebruiker een gebruikersaccount registreren op de webshop (zie ook punt 4 hieronder).

4 Registratie, gebruikersnaam en wachtwoord

4.1 Een gebruikersaccount kan worden geregistreerd op de webshop.

4.2 De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens op het moment van registratie. Bij registratie kan de gebruiker alleen gegevens verstrekken over zijn eigen betaal- en creditcardgegevens.

4.3 Bij registratie moet de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven (hierna “inloggegevens”). De inloggegevens van de gebruiker zijn persoonlijk en mogen niet door anderen worden gebruikt. De gebruiker moet de inloggegevens op een veilige plaats opslaan, zodat anderen geen ongeoorloofde toegang tot deze gegevens kunnen krijgen. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle gebruik van zijn gebruikersaccount met behulp van zijn inloggegevens.

4.4 Indien de gebruiker illegaal gebruik vermoedt van zijn inloggegevens, moet hij Vinyadmedia.nl onmiddellijk op de hoogte stellen en het wachtwoord wijzigen.

5 Tarieven en betaling 5.1 Tarieven voor het gebruik van de dienst moeten worden betaald volgens de geldende prijslijst die beschikbaar is op de webshop.

5.2 Betaling voor het abonnement vindt elke maand vooraf plaats.

5.3 De gebruiker moet betalen voor het abonnement via de betaalmethode die door Vinyadmedia.nl op de webshop wordt aangeboden. De gebruiker verplicht zich om de nodige documenten te ondertekenen en voldoende middelen beschikbaar te hebben voor betaling via de gekozen betaalmethode op elke betaaldatum.

 

5.4 Betalingsmogelijkheden / betalingsvoorwaarden

Creditcard betaling

Wij gebruiken Stripe voor veilige creditcardbetalingen. Meer informatie over Stripe is te vinden op: https://stripe.com/

PayPal

Betaal gemakkelijk en snel met uw telefoon via Vipps. Meer informatie over Vipps is te vinden op: https://paypal.com

5.6 Beëindiging van overeenkomst Er is geen opzegtermijn en als u de automatische incasso wilt stopzetten, kunt u dit op elk moment doen.

6 Aanpassingen en wijzigingen

6.1 Vinyadmedia.nl behoudt zich het recht voor om de vergoeding en andere voorwaarden voor de dienst te wijzigen. De wijziging moet aan de gebruiker worden gemeld uiterlijk dertig (30) dagen voordat de wijziging van kracht wordt. Bij dergelijke wijzigingen heeft de gebruiker het recht om het abonnement op te zeggen met ingang van de dag dat de wijziging van kracht wordt. Als de gebruiker het abonnement niet opzegt voordat de wijziging van kracht wordt, wordt dit beschouwd als aanvaarding van de wijziging. Wijzigingen die duidelijk in het voordeel van de gebruiker zijn, worden onmiddellijk van kracht zonder opzeggingsrecht voor de gebruiker.

6.2 Bij opzegging door de gebruiker volgens deze clausule 6 en als de gebruiker heeft betaald voor een periode na afloop van het abonnement, zal Vinyadmedia.nl het resterende bedrag binnen dertig (30) dagen na afloop van het abonnement terugbetalen. Informatie aan gebruikers over wijzigingen en restituties.

7 Herroepingsrecht

Door deze overeenkomst aan te gaan, stemt de gebruiker ermee in dat de dienst direct wordt geleverd en dat de inhoud van de webshop onmiddellijk beschikbaar is voor de gebruiker. Als de gebruiker deze overeenkomst is aangegaan en de levering van de dienst is begonnen, maar de gebruiker niet langer de dienst wil gebruiken of gebonden wil zijn aan de overeenkomst, moet de gebruiker de overeenkomst opzeggen volgens clausule 8 hieronder en dit duidelijk laten weten aan vinyadmedia.nl via chat of e-mail op admin@vinyadmedia.nl. Er geldt een herroepingsrecht van 14 dagen vanaf de eerste dag van levering van het abonnement – en na levering van enkele diensten (30 minuten) – en we behouden ons het recht voor om volgers of likes terug te trekken bij herroeping. De gebruiker krijgt het geld binnen 3 dagen op zijn/haar rekening gestort.

8 Duur van de overeenkomst en opzegging

8.1 Abonnementsovereenkomsten voor de dienst zijn voor een abonnementsperiode van één (1) maand en worden automatisch verlengd met één (1) maand per keer totdat de gebruiker of Vinyadmedia.nl het abonnement opzegt overeenkomstig deze voorwaarden. Bij opzegging eindigt het abonnement aan het einde van de laatst betaalde periode. Er is geen opzegtermijn voor de overeenkomst en deze kan worden beëindigd op mijn pagina’s of door contact op te nemen met ons op vinyadmedia@admin.nl.

8.2 Als de gebruiker de overeenkomst tijdens de proefperiode wil opzeggen, worden de likes direct stopgezet.

8.3 Naast het bovenstaande heeft Vinyadmedia.nl het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te annuleren en de service voor de gebruiker onbereikbaar te maken als: (a) de betaling van de gebruiker ten minste zeven (7) dagen te laat is (zie paragraaf 6.7); (b) de gebruiker insolvent is of er reden is om aan te nemen dat de gebruiker insolvent kan worden; (c) illegaal gebruik van de service plaatsvindt of er reden is om aan te nemen dat dergelijk illegaal gebruik plaatsvindt.

9 Geschillen

Indien de gebruiker, om welke reden dan ook, ontevreden is over de service, kan de gebruiker natuurlijk contact opnemen met Vinyadmedia.nl om een klacht in te dienen.

Klachten dienen binnen een redelijke termijn aan de verkoper te worden gericht, zie punt 9 en 10. Partijen zullen proberen eventuele geschillen minnelijk op te lossen. Als dit niet lukt, kan de koper contact opnemen met de Consumentenautoriteit voor bemiddeling. De Consumentenautoriteit is bereikbaar op telefoonnummer 23 400 600 of via www.consumentenautoriteit.nl.

De klachtenportal van de Europese Commissie kan ook worden gebruikt als u een klacht wilt indienen. Dit is met name relevant als u een consument bent die in een ander EU-land woont. De klacht wordt hier ingediend: http://ec.europa.eu/odr.

10 Contactgegevens

De gebruiker kan contact opnemen met Vinyadmedia.nl op admin@Vinyadmedia.nl.

Cookies en informatiebeleid

  1. Algemeen 1.1. Bij het bezoeken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om u een optimale gebruikerservaring te bieden. In dit beleid wordt uitgelegd wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, wat voor soort informatie we verzamelen en hoe u de cookies kunt beheren.

  2. Wat zijn cookies? 2.1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites die u bezoekt, worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Ze worden gebruikt om uw voorkeuren te onthouden en om uw bezoek aan de website te verbeteren.

  3. Welke cookies gebruiken wij? 3.1. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te analyseren en te optimaliseren. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

  • Functionele cookies, deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren;
  • Analytische cookies, deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te meten en te analyseren;
  • Marketing cookies, deze cookies worden gebruikt om gerichte advertenties te laten zien op andere websites.
  1. Wat voor soort informatie verzamelen wij? 4.1. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De informatie die wij verzamelen is anoniem en wordt alleen gebruikt voor statistische doeleinden.

  2. Hoe kunt u cookies beheren? 5.1. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren of om een melding te krijgen wanneer een website een cookie probeert te plaatsen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies kan leiden tot beperkte functionaliteit van de website.

  3. Contact 6.1. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons cookies en informatiebeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@voorbeeld.nl.

 

Het website is eigendom van en wordt gepubliceerd door:

928 709 892

Adres: Dælengenggata 31, Oslo

0567

Kallaba Marketing

E-mail: admin@Vinyadmedia.no